O ASD

Spektrum autyzmu

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, wpływającym całościowo na rozwój i funkcjonowanie osoby. Przyczyny autyzmu nie są w pełni znane – wpływ mają tu zarówno czynniki genetyczne jak i środowiskowe. Określenie „spektrum autyzmu” ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak różnorodne są osoby z autyzmem oraz w jak różny sposób zaburzenie to może wpływać na ich życie.

W autystycznym spektrum znajdują się zarówno osoby niemówiące, mające poważne problemy w codziennym funkcjonowaniu – często wymagające wsparcia w podstawowych czynnościach życia codziennego, z niepełnosprawnością intelektualną, jak i osoby sprawnie posługujące się mową, odnajdujące się w rolach społecznych, jako partner czy pracownik.

Często spektrum autyzmu określamy jako ASD ( Autism Spectrum Disorder – autystyczne spektrum zaburzeń) lub ASC (Autism Spectrum Condition – wzorzec rozwoju w spektrum autyzmu).

U niektórych osób prowadzi do niepełnosprawności w różnym stopniu, ponieważ może powodować poważne problemy w życiu i ograniczać samodzielne radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami.

Bardzo istotne jest więc podejmowanie działań wspierających, które pomogą osobie z autyzmem przezwyciężyć trudności, które z niego wynikają i tym samym pomogą radzić sobie z nimi.

Osoby z ASD w obszarze relacji społecznych i komunikacji:

Mają trudność z nawiązywaniem kontaktów i przestrzeganiem reguł społecznych oraz ze zrozumieniem reakcji i emocji innych osób, mogą nie mówić w ogóle albo mieć ograniczony zasób słów, mogą mówić płynnie albo mieć trudności z wyrażaniem abstrakcyjnych pojęć.

U osób z ASD występują powtarzające się wzorce zainteresowań i aktywności:

Nie lubią zmian w otoczeniu i w przebiegu aktywności, mają zainteresowania i pasje, często nietypowe (wyróżniające ich wśród neurotypowych rówieśników). Dużą trudność sprawia im zabawa na niby, często nie potrafią tak się bawić.

Wiele osób z ASD wykazuje nadwrażliwość lub ograniczone reakcje na bodźce dotykowe, bólowe, słuchowe, wzrokowe i zapachowe.

(opracowano na podstawie materiałów Fundacji Synapsis)

Skip to content