Deklaracja uczestnictwa w zadaniu publicznym „Jestem społeczny bo się komunikuję” obejmuje uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych i edukacyjnych, mających na celu wsparcie rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością:

1). Dane uczestnika zadania publicznego:

Adres zamieszkania: :

2). Dane uczestnika zadania publicznego:

Adres zamieszkania:


Zgody wymagane

Zgody opcjonalne


Zadanie publiczne „Jestem społeczny bo się komunikuję” sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Skip to content