Herb Powiaty Kutnowskiego

03 czerwca 2023r w parku otaczającym Muzeum Zamek w Oporowie odbyły się podchody i uroczysty finał zadania ,, Historyczne tropy II’’

W podchodach pełnych historycznych zagadek, zabaw ruchowych i sensorycznych doświadczeń grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Oporowie wspólnie z młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami i ich opiekunami odkrywała zakamarki parku. Wszyscy wsłuchiwali się w echa legend i opowieści, wspólnie poznawali park wszystkimi zmysłami.  

Podchody przybliżyły przybyłym gościom historię Zamku w Oporowie, pozwoliły poznać bliżej park i co najważniejsze , umożliwiły integrację wszystkich uczestników. Podczas zabawy uczniowie mogli zobaczyć i doświadczyć, z jakimi trudnościami często zmagają się osoby z niepełnosprawnościami, jakie są ich potrzeby, ale również na czym polega ich wyjątkowość.

Spotkanie przy ognisku było okazją do  odpoczynku, rozmów ale też do posłuchania ciekawostek związanych z Oporowem.

Tradycyjnie wszyscy uczestnicy zadania otrzymali od Stowarzyszenia ,, Stacja Autyzm” dyplomy.

Zarząd Stowarzyszenia przekazał podziękowanie za pomoc przy organizacji spotkania, p. Tomaszowi Lewickiemu, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Oporowie,  Pani Małgorzacie Tadeusiak, nauczycielowi historii  tutejszej szkoły,  o. Janowi Królowi z pobliskiego Klasztoru oraz dyrekcji i pracownikom Muzeum Zamek w Oporowie.

Zdjęcia pochodzą ze źródeł własnych oraz z FOTO BM STUDIO w Kutnie.

Zadanie „Historyczne tropy II”  jest współfinansowane ze środków otrzymanych od  Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.5.2023 zawartą w dniu 30 marca 2023r.

Skip to content