Herb Powiaty Kutnowskiego

27 maja 2023r. w parku w Krośniewicach, w pobliżu Pałacu Rembielińskich odbyła się gra terenowa i uroczysty finał zajęć zadania ,,Historyczne tropy II’.

W grze terenowej wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Krośniewicach i osoby z niepełnosprawnością, wspierani przez opiekunów.

Uczestnicy mieli do wykonania zadania historyczne o zróżnicowanym charakterze, związane z Krośniewicami – historią miejscowości: miejscami, wydarzeniami i postaciami omawianymi w trakcie wcześniejszych zajęć wprowadzających przeprowadzonych w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego,  będących integralną częścią zadania ,,Historyczne tropy II’.

Celem gry terenowej było odnajdywanie śladów historycznych wydarzeń i związanych z nimi  postaci, których działalność miała istotny wpływ na bieg historii w znaczeniu lokalnym jak i narodowym oraz poszerzenie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, co w efekcie sprzyja rozwojowi tożsamości oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania.

Równie ważnym celem gry terenowej było umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami najbardziej pełnego uczestnictwa w organizowanych zajęciach oraz umożliwienie integracji grupy uczniów ze szkoły podstawowej ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków dla poszerzania podstawowych  kompetencji społecznych, komunikacyjnych i sensorycznych niezbędnych do nawiązywania relacji i umiejętności włączania osób z niepełnosprawnością do wspólnego działania.

Zadania teoretyczne przeplatane  aktywnością ruchową  były szczególną okazją do udzielania sobie wzajemnego  wsparcia.

Najbardziej uroczystym i wzniosłym momentem uroczystości było wspólne odśpiewanie pieśni  patriotycznej „Czerwone maki na Monte Cassino”.

Po łamigłówkach umysłowych i zajęciach ruchowych wszyscy zasiedli do kiełbaski z grilla, wspólnych rozmów i zasłużonego odpoczynku.

Uczestnicy zadania otrzymali od Stowarzyszenia,, Stacja Autyzm’’ pamiątkowe dyplomy, a od Pani Burmistrz Katarzyny Erdman publikację „Krośniewice Jesteśmy stąd… O mieszkańcach ważnych dla Krośniewic, dla regionu, dla Polski”.

Specjalne podziękowania za pomoc przy organizacji spotkania skierowano do Burmistrza Krośniewic, pracowników Urzędu Miejskiego, dyrekcji oraz grona nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, dyrekcji i pracowników Muzeum im. J.Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach oraz dyrekcji Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach.

Zdjęcia pochodzą z FOTO BM STUDIO w Kutnie

Zadanie publiczne pn. „Historyczne tropy II”  jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kutnowskiego  zgodnie z umową o wsparcia realizacji Zadania publicznego nr ES.526.5.2023

Skip to content