Herb Powiaty Kutnowskiego

Na zakończenie realizacji zadania „Historyczne tropy”, 18.06.2022 roku Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zorganizowało dla uczestników projektu spotkanie w parku w Łaniętach. W kolejnej grze terenowej brały udział dwie grupy integracyjne, w tym uczniowie lokalnej Szkoły Podstawowej oraz dzieci, młodzież i dorośli z niepełnosprawnością. Historyczne zagadki ukryte w drzewach, trawach, mostkach i szuwarach starego parku, dotyczyły lokalnych zdarzeń i postaci a ich wspólne rozwiązywanie było okazją, by na nowo odkryć historię Łaniąt. Terenowe i historyczne wyzwania pozwoliły uczniom doświadczyć, z jakimi trudnościami zmagają się często osoby z niepełnosprawnością, jakie mają potrzeby oraz jakie są ich wyjątkowe talenty.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy wręczone przez realizującą zadania projektu Prezes Stowarzyszenia, panią Katarzynę Augustynowicz, panią Kingę Pawłowską–Tarkę – Członka Zarządu, odpowiedzialną za merytoryczną kontrolę zadania oraz koordynatora projektu panią Izabelę Jóźwiak. Specjalne podziękowania skierowano pod adresem Zarządu Powiatu Kutnowskiego za powierzenie Stowarzyszeniu „Stacja Autyzm” realizacji zadania oraz za jego dofinansowanie. Wyrazy wdzięczności skierowano pod adresem pana Tomasza Szczęsnego, Wójta Gminy Łanięta, reprezentowanego przez panią Annę Konwerską, Sekretarza Gminy Łanięta oraz pani Justyny Kubryn-Balcerzak, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łaniętach. Organizatorzy przekazali podziękowania za pomoc i wsparcie przy organizacji kolejnych projektowych zadań uczestniczącym w spotkaniu, pani Renacie Ryniec – Maćkowiak, nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Łaniętach, pani Milenie Nęckiej, Dyrektor GOKiS w Łaniętach, panu Andrzejowi Dominowskiemu, historykowi i regionaliście, panu Michałowi Śmigielskiemu, sympatykowi Stowarzyszenia oraz panu Rafałowi Jóźwiakowi, Radnemu Miasta Kutno i regionaliście za merytoryczne wsparcie całego projektu.

Podziękowano wszystkim uczestniczącym w spotkaniu rodzicom, sympatykom i bliskim Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”, w tym w szczególny sposób członkom zwyczajnym zaangażowanym w sprawną realizację całego przedsięwzięcia.

Ta długa lista podziękowań potwierdza, jaki ogromny potencjał zdołano zaangażować w organizację pierwszego zadania Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”, które zainaugurowało w ten sposób swoją działalność.

Zdjęcia pochodzą ze źródeł własnych oraz z FOTO BM STUDIO w Kutnie.

Zadanie „Historyczne tropy” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.7.2022 zawartą w dniu 22 kwietnia 2022r.

Skip to content