Herb Powiaty Kutnowskiego

Ostatnim zadaniem „Historycznych tropów” były zdjęcia zagadki wystawione w zaproszonych do projektu, trzech szkołach podstawowych. Wszyscy uczniowie poszczególnych szkół otrzymali następujące zadanie.

Życzymy powodzenia w odnajdywaniu tych pięknych miejsc.

Zdjęcia pochodzą ze źródeł własnych oraz z FOTO BM STUDIO w Kutnie.

Zadanie „Historyczne tropy” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.7.2022 zawartą w dniu 22 kwietnia 2022r.

Skip to content