Jest nam niezmiernie miło zaprosić rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością do uczestnictwa w realizowanym przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zadaniu publicznym pod tytułem „Jestem społeczny bo się komunikuję”.

Oferujemy Państwu udział w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych i edukacyjnych, mających na celu wsparcie rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością, w zakresie ich dobrostanu psychicznego oraz wyjaśnienie znaczenia komunikacji (nie tylko alternatywnej) dla wsparcia rodziny/osób z najbliższego otoczenia – to warsztaty „Jak radzić sobie ze stresem i komunikować się”.

Cele tych zajęć to:

 • Wzmocnienie kondycji psychicznej rodziny ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby komunikacji.
 • Budowanie silniejszych więzi w rodzinie (rola komunikacji).
 • Redukcja poziomu stresu związanego z permanentną opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością.
 • Lepsze radzenie sobie ze stanami napięcia emocjonalnego (komunikacją z sobą i innymi).
 • Minimalizowanie poczucia wykluczenia. Rola aktywności społecznej w życiu opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 • Wzmacnianie poczucia wartości u rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
 • Relaksacja, wewnętrzne wyciszenie (jak komunikować się z samym sobą?).
 • Przedstawienie metody komunikacji alternatywnej i omówienie jej znaczenia dla lepszego funkcjonowania rodziny/osób najbliższych osobie niepełnosprawnej.
 • Od teorii do praktyki – podsumowanie zajęć podczas wspólnego spotkania – wyjścia grupowego (np. wyjście do kina).

Grupą docelową są rodzice/opiekunowie osób z niepełnosprawnością.

Opiekun – rozumiany jako osoba sprawująca codzienną opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, opiekun prawny.

Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach po 15 osób, w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie w blokach po 3 godziny. Planowany początek zajęć – połowa września br. Zajęcia prowadzone będą na terenie miasta Kutna.

Warunkiem przystąpienia do zadania będzie złożenie formularza „Deklaracji uczestnictwa w zadaniu” zwanego dalej „formularzem” w następujący sposób:

 • formularz umieszczony w zamkniętej kopercie dostarczają do siedziby Stowarzyszenia w godzinach 16:00 – 19:00 (ul. Batorego 11/13, 99-300 Kutno, zalecony wcześniejszy kontakt telefoniczny 786 917 642) lub
 • przesyłają wypełniony lub wypełniony i zeskanowany formularz na adres mailowy stowarzyszenie@stacjaautyzm.pl (oryginał przesłanego mailem formularza należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć) lub
 • poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia. Internetowy formularz uczestnictwa.

Formularz deklaracji należy dostarczyć do dnia 9 września 2022r. do godz. 1900.

Deklarację uczestnictwa w zadaniu publicznym „Jestem społeczny bo się komunikuję” oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów w zajęciach organizowanych w ramach zadania publicznego „Jestem społeczny bo się komunikuję” można pozyskać z strony internetowej https://stacjaautyzm.pl lub otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia.

Wszelkie inne informacje dotyczące zadania publicznego można uzyskać dzwoniąc na numer 786 917 642.

 Serdecznie zapraszamy!

 Zarząd Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”

Zadanie publiczne „Jestem społeczny bo się komunikuję” sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Skip to content