Herb Powiaty Kutnowskiego

Szanowni Internauci!

Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” ma niezwykłą przyjemność poinformować Was o realizacji zadania pod nazwą Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością, które dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.3.2023 zawartą w 30 marca 2023r.

Zadanie to polega na zorganizowaniu zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla ponad 20 osób z niepełnosprawnościami  – mieszkańców powiatu kutnowskiego.

Zajęcia te maja na celu poprawę jakości życia osoby niepełnosprawnej i poprawę jej stanu zdrowia w wyniku udziału z zajęciach zaplanowanych w ramach zadania.

Miejscem realizacji zajęć jest teren powiatu kutnowskiego. Część zajęć przed wakacjami prowadzona jest na terenie miasta Kutna, w parku im. Wiosny Ludów. To miejsce publiczne, dostępne dla wszystkich osób – zapewne wielu mieszkańców miało okazję spotkać w weekend naszych uczestników zajęć. Spacery z kijkami, ćwiczenia gimnastyczne i inne aktywności również na urządzeniach siłowni zewnętrznej oraz zabawa na placu zabaw odbywają się pod czujnym okiem trenera oraz opiekunów. Aktywności są dobierane odpowiednio do preferencji i możliwości uczestników zajęć.

W przypadku osób z niepełnosprawnością udział w zajęciach sportowych ma pozytywny wpływ nie tylko na ich kondycję fizyczną. Jest także doskonałym sposobem na rozładowanie stresu, poprawę samopoczucia oraz poznawanie nowych ludzi. Dopasowany do potrzeb i możliwości ruch fizyczny pomaga poprawić kondycję, wzmocnić siłę mięśniową, wypracować lepsze wzorce ruchowe, usprawnić koordynację ruchów. Regularne ćwiczenia i uprawianie sportu przez osoby z niepełnosprawnością zmniejszają ich fizyczne ograniczenia oraz budują mechanizmy kompensacyjne. To również nauka aktywnego spędzania czasu wolnego.

Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością to bardzo ważny projekt w lokalnej przestrzeni. To projekt w którym aspekt społeczny dotyczy nie tylko uczestników zadania, ale także każdego z nas. Osoby z niepełnosprawnością są obecne  w przestrzeni publicznej obok każdego  z nas.

Skip to content