Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” w październiku realizowało zadanie „”Stacja Autyzm” kulturalnie”. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023. w kwocie 6 960,00 zł.

Brały w nim udział osoby z niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które włączyły się w działania kulturalne wybrane z szerokiej oferty naszego miasta. Poznały malarstwo, sztukę ludową, odwiedziły wystawę „W rozkwicie” w Kutnowskim Domu Kultury, wybrały się z wizytą do Muzeum Pałac Saski.

W ramach realizacji zadania uczestnicy korzystali z warsztatów edukacyjnych mających na celu włączyć ich w odbiór kultury. Pierwszy cykl zajęć dotyczył malarstwa i prowadzony był przez panią instruktor Agnieszkę Dąbrowską – Walczak w  Kutnowskim Domu Kultury.

Zajęcia malarskie przebiegały w trzech etapach. Ogniskowały się wokół kwiatowych obrazów Niny Kunikowskiej, kutnowskiej malarki. W pierwszej części uczestnicy poznali sposoby malowania  bez użycia pędzli i dowiedzieli się jak ważna jest wyobraźnia. Efektem pracy z użyciem szpachelek, gąbek, słomek i farb akrylowych były ekspresyjne, kwitnące łąki. Drugim etapem była wizyta w Galerii, podczas której uczestnicy rozmawiali o kwiatach na obrazach, materiałach użytych do ich stworzenia. O kolorach, liniach, kształtach, finalnie tworząc wspólnie kolorowy, kwitnący obraz. Ostatni etap to nawiązanie do jednego z cykli wystawy pt. ”W wazonie” oraz techniki łączenia różnych materiałów. Na podstawie obserwacji kwiatów ustawionych na stole, z wykorzystaniem pasteli olejnych i farb akwarelowych, tym razem z natury, nie z wyobraźni, uczestnicy malowali swoje piękne bukiety.

Drugi cykl zajęć, dotyczył  sztuki ludowej i był prowadzony przez panią Dorotę Stanicką, kutnowską rzeźbiarkę. Warsztaty rzeźbiarskie odbywały się w kilku etapach. Pierwsze zajęcia to zapoznanie uczestników z różnymi dziedzinami sztuki ludowej: malarstwem, rzeźbiarstwem, wycinkarstwem, hafciarstwem, koronczarstwem, garncarstwem, kowalstwem, sztuką obrzędową itd. Każda z tych dziedzin została poparta licznymi dziełami autorstwa polskich twórców ludowych z różnych regionów kraju. Podczas kolejnych zajęć kutnowska rzeźbiarka przedstawiła swój warsztat pracy: drewno lipowe jako materiał twórczy i niezbędne do pracy narzędzia. Omówiła kolejne etapy powstawania rzeźby. Przedstawiła część swojego dorobku artystycznego w postaci gotowych rzeźb. Uczestnicy warsztatów inspirowani przedstawionymi przykładami twórczości ludowej tworzyli własnoręcznie postaci z gliny do szopki bożonarodzeniowej. Rzeźby wykończono farbami akrylowymi.

Warsztaty rzeźbiarskie dopełniła wizyta w Muzeum Pałac Saski w Kutnie. Uczestnicy mieli okazję  poznać ważne wydarzenia i wątki historyczne związane z naszym miastem, zapoznać się z  ciekawymi eksponatami z epoki i kolekcją rzeźb znanych kutnowskich twórców. Tradycje rzeźbiarskie ośrodka kutnowskiego zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. 

Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” koncentruje swoje  działania na tym, aby osoby z niepełnosprawnościami miały możliwość jak najaktywniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, w tym również w kulturze. Stworzenie warunków do jej odbioru było nadrzędnym celem tego zadania.

W przedsięwzięciu „Stacja Autyzm kulturalnie” zarówno działanie, edukacja jak i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych dostosowane były do szczególnych potrzeb ich uczestników. Wsparcie instruktorów,  terapeuty komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, pedagogów, opiekunów  towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami sprawiło, że zadanie „”Stacja Autyzm” kulturalnie” wpisało się w obszar Kultury Dostępnej.

Partnerem zadania był Kutnowski Dom Kultury, patronatu medialnego udzielił portal Kutno.pl.

Skip to content