Herb Powiaty Kutnowskiego

Zadanie Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.3.2023 zawartą w 30 marca 2023r.

Zadanie pn. „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością” polegać będzie na zorganizowaniu takich zajęć dla około 24 osób z niepełnosprawnością – mieszkańców powiatu kutnowskiego.

Zajęcia te maja na celu poprawę jakości życia tych osób poprzez poprawę zdrowia wywołaną przez aktywność fizyczną w wyniku udziału z zajęciach zaplanowanych w ramach zadania.

Miejscem realizacji zajęć będzie teren powiatu kutnowskiego. Większość zajęć prowadzona będzie na terenie miasta Kutna jego najbliższych okolic. Zajęcia prowadzone będą na świeżym powietrzu, w miejscach publicznych, dostępnych dla wszystkich osób – w parkach, na terenach rekreacyjnych, w lesie. Będą to zajęcia: na zewnętrznych siłowniach plenerowych, spacery z kijkami, ćwiczenia gimnastyczne i inne aktywności, które zostaną odpowiednio dobrane do uczestników danej grupy zajęć – przy wyborze zajęć uwzględniane będą również preferencje i możliwości uczestników.

Bezpośrednim efektem zadania będą:

  • przeprowadzenie 42 godzin zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością;
  • udział w zajęciach sportowych przez około 24 osoby z niepełnosprawnością;
  • poprawienie sprawności mięśni, zakresu ruchów, odporności psychicznej i mobilności osób z niepełnosprawnością, co pozwoli im aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym.

 

Wartość zadania: 13 212,00 zł.
Wkład własny 3 212,00 zł.
Dotacja ze środków Powiatu Kutnowskiego: 10 000,00 zł

Realizacja zadania od 11 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Skip to content