Herb Powiaty Kutnowskiego

W ramach realizacji zadania „Historyczne tropy II” zorganizowane zostały trzy warsztaty wprowadzające do zadania. Wzięli w nich udział uczniowie ze szkół podstawowych z Oporowa (6 maja), Krośniewic (13 maja) i Łaniąt (20 maja).

Zajęcia odbywały się w scenerii zabytkowych sal  Muzeum Zamek w Oporowie, Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach i zameczku – siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.

 

Warsztaty składały się z dwóch części.

W pierwszej części warsztatów uczniowie uczestniczyli w lekcjach muzealnych  prowadzonych przez  kustoszy, regionalistów lub historyków, którzy opowiadali o lokalnej historii, wydarzeniach oraz znanych postaciach związanych z tymi miejscowościami.

W drugiej części spotkania uczestnicy wzięli udział w  warsztatach, które miały na celu przybliżenie uczniom specyfiki funkcjonowania osób z różnymi formami niepełnosprawności w tym szczególnie z autyzmem. Uczestnicy warsztatów pod okiem terapeutów dowiedzieli się na czym polegają trudności dzieci i osób z autyzmem w zakresie komunikacji, nawiązywania relacji, rozumienia emocji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Warsztat sensoryczny pokazał uczniom w jaki sposób odbierają świat osoby z autyzmem.

Zadanie „Historyczne tropy II” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.5.2023 zawartą w dniu 30 marca 2023r.

Oporów

Krośniewice

Łanięta

Skip to content