Herb Powiaty Kutnowskiego

Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zaprasza osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące powiat kutnowski do udziału w zadaniu pod nazwą „Historyczne tropy II” polegającym na  uczestnictwie w grze terenowej oraz w uroczystym finale zajęć, których  celem  będzie odnajdywanie śladów historycznych wydarzeń w jednej z miejscowości: Krośniewice, Oporów  lub Łanięta i związanych z tą miejscowością  postaci historycznych.

Miejsce gry terenowej i finału zajęć: park w miejscowości Krośniewice;
Data: 27 maja 2023r. (sobota);
Godzina rozpoczęcia: 1100;

lub

Miejsce gry terenowej i finału zajęć: park otaczający Muzeum – Zamek Oporów;
Data: 03 czerwca 2023r. (sobota);
Godzina rozpoczęcia: 1100;

lub

Miejsce gry terenowej i finału zajęć: park w miejscowości Łanięta;
Data: 17 czerwca 2023r. (sobota);
Godzina rozpoczęcia: 1100.

Zadanie „Historyczne tropy II” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.5.2023 zawartą w dniu 30  marca 2023r.

Organizator zapewni opiekę osobom z niepełnosprawnościami. Przewidywany czas trwania gry oraz uroczystego finału zajęć to dwie godziny.

Żeby wziąć udział zadaniu należy wypełnić „Deklarację uczestnictwa w zadaniu” oraz dostarczyć ją w zamkniętej kopercie z dopiskiem „„Historyczne tropy II” osoby z niepełnosprawnością” do Pani Ewy  Lewandowskiej (Koordynator zadania) lub do Pani Katarzyny Augustynowicz (Prezes Zarządu) do dnia 19 maja 2023r. do godz. 1700. Celem sprawnego dostarczenia deklaracji lub potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień oraz informacji, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny
Pani Ewa Lewandowska – 503 479 775,
Pani Katarzyna Augustynowicz – 786 917 642 (po godzinie 16.00)

„Deklarację uczestnictwa w zadaniu” oraz „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu „Historyczne tropy II” można pozyskać z strony internetowej https://stacjaautyzm.pl, otrzymać od Pani Ewy Lewandowskiej – Koordynatora zadania lub od Pani Katarzyny Augustynowicz – Prezesa Zarządu.

 Serdecznie zapraszamy!

 Zarząd Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”

Skip to content