Herb Powiaty Kutnowskiego

Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Łanięta do udziału w zadaniu pod nazwą „Historyczne tropy II”.

Udział w zadaniu to:

– obecność na warsztatach wprowadzających, obejmujących zajęcia tematyczne z regionalistą na temat historii  miejscowości Łanięta, związanych z nią postaci, obiektów lokalnej kultury oraz warsztaty sensoryczne i metodyczne dotyczące specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, ich potrzeb oraz możliwych form komunikowania się z nimi;

Czas trwania warsztatów: 2 godziny;
Miejsce warsztatów: budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Łaniętach;
Data warsztatów: 20 maja 2023r. (sobota);
Godzina rozpoczęcia: 1000

– udział w grze terenowej oraz w uroczystym finale zajęć, których  celem  będzie odnajdywanie śladów historycznych wydarzeń i związanych z nimi  postaci;

Miejsce gry terenowej: park w miejscowości Łanięta
Data gry terenowej: 17 czerwca 2023r. (sobota);
Godzina rozpoczęcia: 1100

Zadanie „Historyczne tropy II” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.5.2023 zawartą w dniu 30 marca 2023r.

Żeby wziąć udział zadaniu należy wypełnić „Deklarację uczestnictwa w zadaniu” oraz dostarczyć ją
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Historyczne tropy II” Łanięta” do Pani  Beaty Ryniec – Maćkowiak (nauczyciela Szkoły Podstawowej w Łaniętach) do dnia 12 maja  2023 r. do godz. 1000.

„Deklarację uczestnictwa w zadaniu” oraz „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów i osób z niepełnosprawnością w zadaniu „Historyczne tropy II”” można pozyskać z strony internetowej https://stacjaautyzm.pl lub otrzymać od Pani Beaty Ryniec – Maćkowiak

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”

Skip to content