ZAPROSZENIE

do uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w zajęciach sportowych organizowanych w ramach zadania publicznego: ORGANIZACJA CYKLICZNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Jest nam niezmiernie miło zaprosić osoby z niepełnosprawnością do uczestnictwa w zajęciach sportowych w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zadania publicznego pod tytułem „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością.

Miejscem realizacji zajęć będzie teren powiatu kutnowskiego. Większość zajęć prowadzona będzie na terenie miasta Kutna jego najbliższych okolic. Zajęcia prowadzone będą na świeżym powietrzu, w miejscach publicznych, dostępnych dla wszystkich osób – w parkach, na terenach rekreacyjnych, w lesie. Będą to zajęcia: na zewnętrznych siłowniach plenerowych, spacery z kijkami, ćwiczenia gimnastyczne i inne aktywności, które zostaną odpowiednio dobrane do uczestników danej grupy zajęć – przy wyborze zajęć uwzględniane będą również preferencje i możliwości uczestników. 

Zajęcia będą odbywały się jeden raz na dwa tygodnie w wymiarze 1,5 godziny, w okresie 29.04.2023r – 31.10.2023r. z przerwą wakacyjną, według harmonogramu ustalonego przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm”.

Uczestnicy zajęć – osoby z niepełnosprawnością – będą podzieleni na 4 grupy:

  • Grupa A oraz grupa B (osoby z niepełnosprawnością w wieku poniżej i do 16 roku życia), liczyć będą po czterech uczestników.
  • Grupa C oraz grupa D (osoby z niepełnosprawnością w wieku powyżej 16 roku życia) liczyć będą po ośmiu uczestników.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Łączna liczba godzin zajęć dla jednej grupy wynosi 10,5 (7 spotkań po 1,5 godz).
Zajęcia prowadzone będą w weekendy. W przypadku niesprzyjającej pogody, będą mogły odbyć się w innym terminie (w dni robocze tygodnia).
Zajęcia prowadził będzie jeden trener. Uczestnicy wspomagani będą przez minimum dwóch opiekunów.

Warunkiem przystąpienia do zadania będzie złożenie formularza „Deklaracji uczestnictwa w zadaniu publicznym „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością”” w następujący sposób:
formularz deklaracji należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „SPORTdo siedziby Stowarzyszenia „Stacja Autyzm” w godzinach 1600 – 1900 (ul. Batorego 11/13, 99-300 Kutno, zalecony wcześniejszy kontakt telefoniczny 786 917 642) do dnia 24 kwietnia 2023 r. do godz. 1900.

Deklarację uczestnictwa w zadaniu publicznym „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością” oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w zajęciach sportowych w ramach zadania „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością” można pozyskać z strony internetowej https://stacjaautyzm.pl lub otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia i u Koordynatora zadania.

Wszelkie inne informacje dotyczące zadania publicznego można uzyskać dzwoniąc na numer 786 917 642.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”

Zadanie „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.3.2023 zawartą 30 marca 2023r.

Skip to content