Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do uczestnictwa w realizowanym przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zadaniu publicznym pod tytułem „Jestem społeczny bo się komunikuję”.

 Oferujemy Państwu udział w dwóch rodzajach zajęć:

A) trening umiejętności komunikacyjnych i społecznych to cykl zajęć składający się z:

 • trzech zajęć przygotowujących (ćwiczenie i uczenie się zachowań komunikacyjnych i społecznych, które zostaną wykorzystane w miejscu publicznym, modelowanie zachowań przy użyciu pomocy dydaktycznych), przeprowadzanych stacjonarnie przez terapeutów, każde po 1,5 godziny,
 • jednego zajęcia treningu umiejętności w miejscu użyteczności publicznej trwającego minimum 1,5 godziny, prowadzonego przez terapeutów – dla osób niepełnosprawnych z użyciem środków do komunikacji alternatywnej (wydarzenie kulturalne – np. wystawa; wizyta w lokalu gastronomicznym, spacer po parku),
 • jednego zajęcia edukacyjnego dla rodziców uczestników, prowadzonego przez terapeutę, w tym samym miejscu publicznym w którym trening wykonały osoby niepełnosprawne (1 godzina), mającego na celu wskazanie jak czują się w takich sytuacjach osoby niepełnosprawne, jak odbierają sensorycznie miejsce, w którym się znajdują i jak ułatwić im komunikację w takich sytuacjach.

Grupą docelową są osoby w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które mają złożone problemy komunikacyjne (nie porozumiewają się werbalnie lub mimo to, że potrafią mówić, to nie są w stanie zakomunikować o swoich potrzebach i o swoim stanie). Zajęcia prowadzone będą przy użyciu metody komunikacji alternatywnej (AAC).

Działanie przewiduje przeprowadzenie przedmiotowych zajęć dla trzech grup:

 • dwóch grup osób dorosłych, każda licząca po 5 uczestników (seria zajęć zakończona wyjściem do lokalu gastronomicznego oraz seria zajęć zakończona udziałem w wydarzeniu kulturalnym),
 • dwóch grup dzieci i młodzieży (do 18 roku życia), liczącej po 4 uczestników (seria zajęć zakończona wyjściem do parku),
 • oraz ich rodziców lub opiekunów.

Dla uczestników zajęć – osób z niepełnosprawnością przewidziane jest:

 • dla grupy osób dorosłych – wsparcie przez dwie osoby – opiekunów (asystentów) uczestników podczas zajęć przygotowujących oraz zajęć w przestrzeni publicznej,
 • dla grupy dzieci i młodzieży wsparcie przez trzy osoby – opiekunów (asystentów) uczestników podczas zajęć przygotowujących oraz zajęć w przestrzeni publicznej.

Zajęcia odbywały się będą raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Planowany początek zajęć – koniec sierpnia/początek września br. Zajęcia odbywały się będą na terenie miasta Kutna.

 

B) specjalistyczne zajęcia terapeutyczne i edukacyjne, mające na celu wsparcie rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością, w zakresie ich dobrostanu psychicznego oraz znaczenia komunikacji (nie tylko alternatywnej) dla wsparcia rodziny/osób z najbliższego otoczenia – to warsztaty „Jak radzić sobie ze stresem i komunikować się”.

Cele tych zajęć to:

 • Wzmocnienie kondycji psychicznej rodziny ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby komunikacji.
 • Budowanie silniejszych więzi w rodzinie (rola komunikacji).
 • Redukcja poziomu stresu związanego z permanentną opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością.
 • Lepsze radzenie sobie ze stanami napięcia emocjonalnego (komunikacją z sobą i innymi).
 • Minimalizowanie poczucia wykluczenia. Rola aktywności społecznej w życiu opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 • Wzmacnianie poczucia wartości u rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
 • Relaksacja, wewnętrzne wyciszenie (jak komunikować się z samym sobą?).
 • Przedstawienie metody komunikacji alternatywnej i omówienie jej znaczenia dla lepszego funkcjonowania rodziny/osób najbliższych osobie niepełnosprawnej.
 • Od teorii do praktyki – podsumowanie zajęć podczas wspólnego spotkania – wyjścia grupowego (np. wyjście do kina).

Grupą docelową są rodzice/opiekunowie osób niepełnosprawnych (biorących udział w treningu umiejętności komunikacyjnych i społecznych organizowanego w ramach przedmiotowego zadania publicznego).

Zajęcia odbędą się w dwóch grupach po 15 osób, planowane w soboty, niedziele lub w tygodniu w godzinach popołudniowo-wieczornych, co dwa lub trzy tygodnie w blokach po 3 godziny. Planowany początek zajęć – koniec sierpnia/początek września br.

Zajęcia planujemy prowadzić w lokalu na terenie miasta Kutna lub w jego najbliższym otoczeniu.

Warunkiem przystąpienia do zadania będzie złożenie formularza „Deklaracji uczestnictwa w zadaniu” zwanego dalej „formularzem”. W przypadku zajęć opisanych w punkcie 1 lit. A niniejszego regulaminu również przejście etapu kwalifikacji prowadzonej przez terapeutów, polegającej na określeniu kompetencji komunikacyjnych oraz specjalnych potrzeb uczestnika projektu. Będzie to rozmowa telefoniczna przeprowadzona z rodzicem lub najbliższym opiekunem osoby z niepełnosprawnością (kontakt pod wskazany w deklaracji numer telefonu).

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w zadaniu i/lub ich rodzice/opiekunowie prawni składają formularz deklaracji uczestnictwa w zadaniu publicznym, w następujący sposób:

 • formularz umieszczony w zamkniętej kopercie dostarczają do siedziby stowarzyszenia
  (ul. Batorego 11/13, 99-300 Kutno, zalecony wcześniejszy kontakt telefoniczny 786 917 642) lub
 • przesyłają wypełniony lub wypełniony i zeskanowany formularz na adres mailowy stowarzyszenie@stacjaautyzm.pl (oryginał przesłanego mailem formularza należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć) lub
 • poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej stowarzyszenia.

Formularz deklaracji należy dostarczyć do dnia 7 sierpnia 2022r. do godz. 1700.

Deklarację uczestnictwa w zadaniu publicznym „Jestem społeczny bo się komunikuję” oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów w zajęciach organizowanych w ramach zadania publicznego „Jestem społeczny bo się komunikuję” można pozyskać z strony internetowej https://stacjaautyzm.pl lub otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia.

Wszelkie inne informacje dotyczące zadania publicznego można uzyskać dzwoniąc na numer 786 917 642.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”

Zadanie publiczne „Jestem społeczny bo się komunikuję” sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Skip to content