Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” od dnia 16.11.2022 r. jest członkiem Porozumienia ATUZYM -POLSKA, które działa od 1998 r. na rzecz dzieci i dorosłych osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzin.

Członkowie Stowarzyszenia ‘’Stacja Autyzm” wzięli udział w spotkaniach z Panem Posłem Tadeuszem Woźniakiem (03.02.2023r.) oraz z Panią Poseł Pauliną Matysiak (28.02.2023r.), podczas których przekazali Apel, który wystosował Zarząd Porozumienia AUTYZM–POLSKA w imieniu 38 organizacji skupionych w tym Porozumieniu, w ramach działań rzeczniczych, zmierzających do wprowadzenia rozwiązań systemowych, czyli  przyjęcia przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej zapisów na poziomie ustawy, w sprawie mieszkalnictwa dorosłych osób, które wymagają stałego wsparcia za względu na swoją niepełnoprawność, w tym w szczególności osób w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Apel jest kontynuacją kampanii społecznej Autyzm. Nie możemy czekać, prowadzonej w 2022, której zwieńczeniem była Petycja podpisana przez 5618 osób, przekazana w czerwcu 2022 do władz centralnych.

Na spotkaniach tych zapoznaliśmy Parlamentarzystów z Apelem oraz koncepcją Wspólnot Domowych i poprosiliśmy o podjęcie aktywnych działań dotyczących ustawowego zapewnienia osobom, które nie są w stanie żyć samodzielnie, miejsc do godnego życia i zapewnienia stabilnego, adekwatnego do potrzeb oraz zapisanego ustawowo wsparcia mieszkalnictwa, zgodnego z Konwencją o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

Bardzo dziękujemy Pani Poseł Paulinie Matysiak i Panu Posłowi Tadeuszowi Woźniakowi za zainteresowanie przedstawionymi zagadnieniami oraz za poświęcony nam czas.

Zapraszamy również każdego z Państwa do zapoznania się  z Apelem oraz koncepcją Wspólnot Domowych. To bardzo ważny temat, który wymaga dobrych rozwiązań, by dorosłym osobom z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi zapewnić bezpieczną przyszłość.

Linki do dokumentów:

Skip to content