Herb Powiaty Kutnowskiego

W sobotę 11.06.2022r. uczestnicy projektu „Historyczne tropy” spotkali się w parku otaczającym Muzeum Zamek w Oporowie. W grze terenowej pełnej historycznych zagadek, zabaw ruchowych i sensorycznych doświadczeń grupa uczniów, tym razem ze Szkoły Podstawowej w Oporowie wspólnie z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością odkrywała zakamarki parku, odnajdywała echa dawnych legend i opowieści. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy projektu otrzymali od Stowarzyszenia „Stacja Autyzm” dyplomy oraz upominki ufundowane przez uczestniczącego w spotkaniu wójta Gminy Oporów p. Roberta Zbigniewa Pawlikowskiego. Spotkanie przy ognisku było okazją do wysłuchania starej, oporowskiej legendy opowiedzianej przez uczestniczącą w projekcie p. Małgorzatę Tadeusiak, nauczycielkę historii z miejscowej szkoły. Zarząd Stowarzyszenia przekazał podziękowanie za pomoc przy organizacji spotkania, p. Tomaszowi Lewickiemu, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Oporowie, o. Janowi Królowi z pobliskiego Klasztoru oraz dyrekcji i pracownikom Muzeum Zamek w Oporowie.

Przed nami jeszcze ostatnie spotkanie w ramach projektu „Historyczne tropy”, tym razem w parku w Łaniętach.

Zdjęcia pochodzą ze źródeł własnych oraz z FOTO BM STUDIO w Kutnie.

Zadanie „Historyczne tropy” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.7.2022 zawartą w dniu 22 kwietnia 2022r.

Skip to content