Herb Powiaty Kutnowskiego

W drugiej części spotkania uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach sensorycznych, mających na celu doświadczenie tego, jak za pomocą zmysłów odbieramy dźwięki, obrazy, faktury, zapachy i co dzieje się kiedy te zmysły działają inaczej. Warsztaty miały na celu przybliżenie uczniom specyfiki funkcjonowania osób z różnymi formami niepełnosprawności w tym szczególnie z autyzmem. Uczestnicy warsztatów pod okiem terapeutów dowiedzieli się na czym polegają trudności dzieci i osób z autyzmem w zakresie komunikacji, nawiązywania relacji, rozumienia emocji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Ćwiczenia i zabawy miały na celu poszerzanie kompetencji i umiejętności nawiązywania relacji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością. 

Zadanie „Historyczne tropy” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.7.2022 zawartą w dniu 22 kwietnia 2022r.

Skip to content