Herb Powiaty Kutnowskiego

Zadanie „Historyczne tropy” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.7.2022 zawartą w dniu 22 kwietnia 2022r.

Bezpośrednimi efektami realizacji zadania „Historyczne tropy” są:

  • przeprowadzenie 3 gier terenowych o tematyce związanej lokalnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi w miejscowościach: Łanięta, Krośniewice oraz Oporów;
  • przeprowadzenie warsztatów o tematyce edukacyjnej (historycznej i pedagogicznej – obejmującej poznanie i popularyzację ważnych lokalnych wydarzeń historycznych wraz z postaciami związanymi z regionem oraz obiektami stanowiącymi lokalne dziedzictwo kulturowe oraz działania integracyjne grupy uczniów z lokalnych szkół ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością, poszerzanie podstawowych kompetencji społecznych, komunikacyjnych i sensorycznych niezbędnych do nawiązywania relacji i umiejętności włączania osób z niepełnosprawnością w przestrzeń wspólnego działania);
  • utworzenie 3 scenariuszy z instruktażem zabaw (np. do samodzielnego przeprowadzenia przez szkołę lub inny podmiot);
  • poszerzenie swojej wiedzy w zakresie historii lokalnej społeczności przez 45 uczniów oraz osób niepełnosprawnych;
  • wskazanie na rozmowę i refleksję nad lokalnym dziedzictwem narodowym jak na fundament do budowania postawy patriotycznej i obywatelskiej młodego pokolenia;
  • uświadomienie wagi znajomości lokalnej historii jako inspiracji dla działania dla młodego pokolenia;
  • wzrost świadomości obywatelskiej lokalnych społeczności i wzmocnienie postaw patriotycznych mieszkańców powiatu kutnowskiego.

Wartość zadania: 9 794,82 zł.

Wkład własny 2 010,82 zł.

Dotacja ze środków Powiatu Kutnowskiego: 7 784,00 zł

Realizacja zadania od 22 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r.

Skip to content