Herb Powiaty Kutnowskiego
Na zakończenie realizacji zadania „Historyczne tropy II”, 17.06.2023 roku Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zorganizowało dla uczestników projektu spotkanie w parku w Łaniętach. W integracyjnej  grze terenowej brały udział dwie grupy składające się z uczniów lokalnej Szkoły Podstawowej oraz z dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością. Historyczne zagadki ukryte w drzewach, trawach i zakamarkach starego parku, dotyczyły lokalnych zdarzeń i postaci. Wszyscy mogli również dowiedzieć się ciekawostek o osobach współcześnie związanych z Łaniętami.  Wspólne rozwiązywanie zagadek było okazją, by się lepiej poznać, a uczniowie mogli zobaczyć i doświadczyć z jakimi przeciwnościami zmagają się  osoby z niepełnosprawnością, jakie mają potrzeby oraz jakie są ich wyjątkowe talenty.
 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy wręczone przez Prezesa Stowarzyszenia – panią Katarzynę Augustynowicz.
 

Podziękowania skierowano pod adresem Zarządu Powiatu Kutnowskiego za  zaufanie i powierzenie Stowarzyszeniu „Stacja Autyzm” realizacji zadania po raz kolejny oraz za jego dofinansowanie.

Wyrazy wdzięczności skierowano pod adresem pana Tomasza Szczęsnego – Wójta Gminy Łanięta, pani Iwony Zakrzewskiej – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łaniętach, pani Sylwii Stańdo – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.
 

Organizatorzy przekazali podziękowania za pomoc i wsparcie przy organizacji  projektowych zadań uczestniczącym w spotkaniu, paniom Beacie Ryniec – Maćkowiak oraz pani Justynie Kubryn-Balcerzak – nauczycielom Szkoły Podstawowej w Łaniętach, a także panu Andrzejowi Dominowskiemu – historykowi i regionaliście.

Podziękowano wszystkim uczestniczącym w spotkaniu rodzicom, sympatykom i bliskim Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”, w tym w szczególny sposób członkom zwyczajnym zaangażowanym w sprawną realizację całego przedsięwzięcia. Koordynatorem zadania była pani Ewa Lewandowska – jej praca, operatywność i entuzjazm zaowocowały sprawnym przebiegiem całego zadania oraz świetną atmosferą podczas wszystkich spotkań.
 

Realizacja wszystkich działań zaplanowanych w zadaniu „Historyczne tropy II” przyczyniła się do osiągnięcia celu głównego zadania – pozwoliła na kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich identyfikacji z tzw. „małą ojczyzną”, w interakcji z osobami z niepełnosprawnością, co z kolei stanowi unikalny walor tego zadania publicznego.

Zdjęcia pochodzą  z FOTO BM STUDIO w Kutnie oraz źródeł własnych.
 

Zadanie „ Historyczne tropy II” zostało dofinansowane ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES. 526.5..2023 zawartą w dniu 30 marca 2023r.

Skip to content