Jest nam niezmiernie miło poinformować, w dniu 23 maja 2023 r. pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a Stowarzyszeniem „Stacja Autyzm” z podpisana została Umowa nr 20/II/2023 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny”.

Celem zadania jest dalsze podnoszenie i podtrzymywanie umiejętności w zakresie komunikowania się przez osoby z niepełnosprawnością poprzez zastosowanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej z jednoczesnym wsparciem terapeutycznym i edukacyjnym ich rodziców i opiekunów.
Realizacja tego celu jest warunkiem dla społecznej aktywizacji osób z niepełnosprawnością oraz osób im najbliższych. Umożliwi ona lepsze funkcjonowanie na płaszczyźnie społecznej całych rodzin. Celem zadania jest kontynuacja działań przeprowadzonych w ramach zadania „Jestem społeczny bo się komunikuję”, wynikająca z potrzeb wyrażonych przez uczestników tego zadania oraz z zamierzeń stowarzyszenia.

Zakres zadania to:
przeprowadzenie treningów umiejętności komunikacyjnych i społecznych (TUS plus AAC) dla osób z niepełnosprawnością m.in. w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które maja złożone problemy komunikacyjne (nie porozumiewają się werbalnie lub mimo to, że potrafią mówić, to nie zawsze są w stanie zakomunikować o swoich potrzebach i o swoim stanie) wraz z zakupem wyposażenia i oprogramowania oraz materiałów do sporządzania pomocy służących do komunikacji wspierającej i alternatywnej dla tych osób;
– przeprowadzenie warsztatów w zakresie komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością – „AAC-owy niezbędnik„,
– oraz przeprowadzenie specjalistycznych zajęć – szkoły dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością – warsztatów doskonalących kompetencje wychowawcze.

Wartość zadania: 120 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie 120 000,00 zł.
Data zakończenia realizacji zadania 31.12.2024r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż złożona przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem „Jestem społeczny bo się komunikuję” znalazła się na liście  projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Skip to content