Chcielibyśmy Was poinformować, co udało się nam już zrobić w związku z realizacją zadania „Jestem społeczny bo się komunikuję”
19 lipca 2022 r. podpisaliśmy umowę na sfinansowanie tego zadania ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. 
Zakupiliśmy sprzęt potrzebny do wykonywania pomocy (komputer, drukarkę i laminarkę) oraz specjalny program komputerowy, a także urządzenia do komunikacji tzw. komunikatory oraz gotowe książki do komunikacji i inne pomoce niezbędne do realizacji zajęć.
Znaleźliśmy miejsce, a którym terapeuci i opiekunowie spotykają się z osobami z niepełnosprawnością oraz miejsce na warsztaty dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością.
Przeprowadziliśmy dwie rekrutacje, wyłoniliśmy uczestników zajęć i utworzyliśmy grupy, stworzyliśmy harmonogramy czasowe i podpisaliśmy umowy z osobami prowadzącymi zajęcia.

Od 5 września, zgodnie z planowanym grafikiem spotkań, w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie odbywają się zajęcia terapeutyczne z udziałem zaproszonych do zadania dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Dwie grupy dzieci i młodzieży przygotowywały się do spaceru i jesiennych zabaw w parku. W trakcie trzech spotkań każdej z grup, uczestnicy zajęć poszerzali zakres swoich możliwości komunikacyjnych. Dokonywali wyborów, informowali o swoich potrzebach, wspomagając się gestem lub korzystając ze zdjęć, obrazków, piktogramów czy komunikatorów. Zajęcia w sali terapeutycznej oraz zabawy w parku dostarczyły dzieciom i młodzieży szeregu doświadczeń sensorycznych, stymulujących wszystkie możliwe kanały zmysłowe za pomocą których odkrywamy i poznajemy otoczenie. W jesiennej scenerii parku spotkali się także rodzice młodszych uczestników zajęć. Terapeuci zaprezentowali możliwe formy sensorycznych zabaw plenerowych, możliwych do wykorzystania w codziennej aktywności.

Młodzież i dorośli, podzieleni na dwie grupy terapeutyczne, uczestniczą w dwóch kolejnych cyklach zajęć. Pierwszy cykl spotkań miał na celu przygotowanie uczestników zajęć do odwiedzenia wystawy plastycznej. W ramach trzech kolejnych spotkań, osoby z niepełnosprawnością poszerzały zakres swoich umiejętności społecznych i komunikacyjnych z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), metody integracji sensorycznej oraz innych strategii modelujących zachowania i umiejętności możliwe do wykorzystania w miejscu użyteczności publicznej. Dwie grupy osób z niepełnosprawnością odwiedziły wystawę plastyczną w Kutnowskim Domu Kultury. Do odwiedzenia wystawy zostali zaproszeni także rodzice uczestników zadania, którzy mieli okazję zapoznać się metodyką treningu, umożliwiającego ich dzieciom wyrażanie swoich potrzeb, dokonywanie wyborów, określanie swoich emocji w z wykorzystaniem wystawianych akwareli. Rodzice mieli ponadto możliwość spotkania się z kuratorem wystawy p. Agnieszką Dąbrowską-Walczak, która opowiedziała o wystawie i akwareli jako technice malarskiej.
Trwający aktualnie drugi cykl zajęć terapeutycznych z udziałem młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością, ma na celu przygotowanie uczestników zadania do wspólnego wyjścia do pizzerii.

Jednakże nie tylko osoby z niepełnosprawnością są beneficjentami zadania publicznego pod nazwą „ Jestem społeczny bo się komunikuję”. Odbywają się również specjalistyczne zajęcia terapeutyczne i edukacyjne, mające na celu wsparcie rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością. To wsparcie w zakresie ich dobrostanu psychicznego oraz wyjaśnienie znaczenia komunikacji dla wsparcia rodziny/osób z najbliższego otoczenia –czyli warsztaty „Jak radzić sobie ze stresem i komunikować się”.

Cele tych zajęć to:

  • Wzmocnienie kondycji psychicznej rodziny ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby komunikacji.
  • Budowanie silniejszych więzi w rodzinie (rola komunikacji).
  • Redukcja poziomu stresu związanego z permanentną opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością.
  • Lepsze radzenie sobie ze stanami napięcia emocjonalnego (komunikacją z sobą i innymi).
  • Minimalizowanie poczucia wykluczenia. Rola aktywności społecznej w życiu opiekuna osoby niepełnosprawnej.
  • Wzmacnianie poczucia wartości u rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
  • Relaksacja, wewnętrzne wyciszenie (jak komunikować się z samym sobą?).
  • Przedstawienie metody komunikacji alternatywnej i omówienie jej znaczenia dla lepszego funkcjonowania rodziny/osób najbliższych osobie niepełnosprawnej.

Zajęcie te prowadzi przemiła pani psycholog. O komunikacji alternatywnej opowiadać będzie pedagog specjalny. Rodzice i opiekunowie podzieleni są na dwie grupy. Zajęcia odbywają się w Kutnowskim Domu Kultury.

Galeria – Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych – grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży „Idziemy do parku”.

Galeria – Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych – grupowe zajęcia dla młodzieży i dorosłych „Idziemy na wystawę”.

Galeria – Trening umiejętności  społecznych i komunikacyjnych – grupowe zajęcia dla młodzieży i osób dorosłych „Idziemy na pizzę”.

Galeria – „Jak radzić sobie ze stresem i komunikować się” – warsztaty dla rodziców.

Zadanie publiczne „Jestem społeczny bo się komunikuję” sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Skip to content