Celem zadania jest podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności  w zakresie komunikowania się przez osoby z niepełnosprawnością poprzez zastosowanie metod i narzędzi komunikacji wspomagającej i alternatywnej z jednoczesną edukacją i wsparciem terapeutycznym ich opiekunów.

Zakres zadania to:

  • przeprowadzenie treningów umiejętności komunikacyjnych i społecznych dla osób niepełnosprawnych w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które mają złożone problemy komunikacyjne (nie porozumiewają się werbalnie lub mimo to, że potrafią mówić, to nie są w stanie zakomunikować o swoich potrzebach i o swoim stanie) wraz z zakupem wyposażenia i oprogramowania do sporządzania materiałów i narzędzi służących do komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla tych osób;
  • oraz przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych i edukacyjnych, mających na celu wsparcie rodziców/opiekunów w/w osób, w zakresie ich dobrostanu psychicznego oraz znaczenia komunikacji dla zdrowia i funkcjonowania każdego człowieka („Jak radzić sobie ze stresem i  komunikować się”).

 

Wartość zadania: 58 835,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie 58 835,00 zł.

Data zakończenia realizacji zadania 31.12.2022r. 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż złożona przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem „Jestem społeczny bo się komunikuję” znalazła się na liście  projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Skip to content