Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do uczestnictwa w realizowanym przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zadaniu publicznym pod tytułem „”Stacja Autyzm” kulturalnie”, mającym na celu wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością w dostępie do kultury.

W ramach zadania zostaną zorganizowane:

  • cztery zajęcia przygotowujące dla każdej grupy (każde trwające 1,5 godziny),
  • zajęcia w przestrzeni publicznej: udział w wystawie plastycznej obrazów lokalnego twórcy, zorganizowanej przez Kutnowski Dom Kultury,
  • zajęcia w przestrzeni publicznej: zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Kutnie (stała ekspozycja rzeźby, Pałacu Saskiego, inne ekspozycje).

Zajęcia przygotowujące odbywały się będą w godzinach popołudniowych i wieczornych wybranych dni tygodnia, zajęcia w przestrzeni publicznej w weekendy.
Bezpośrednimi odbiorcami zadania są dorosłe osoby z niepełnosprawnością – osoby o szczególnych potrzebach ze szczególnym wskazaniem na osoby w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które mają złożone problemy komunikacyjne. Mieszkańcy przede wszystkim powiatu kutnowskiego, również małych miejscowości z ubogą lokalną ofertą kulturową.
Ilość miejsc na zajęcia jest ograniczona. Uczestnicy zajęć – dorosłe osoby z niepełnosprawnością – będą podzieleni na 2 grupy: każda licząca po minimum 6 uczestników. 
Dla każdej grupy uczestników zajęć przewidziane jest wsparcie przez dwie osoby – opiekunów  uczestników podczas zajęć przygotowujących oraz dwóch opiekunów podczas wspólnych zajęć w przestrzeni publicznej.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Warunkiem przystąpienia do zajęć w ramach zadania będzie złożenie formularza „Deklaracji uczestnictwa w zadaniu publicznym” zwanego dalej „formularzem”.

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w zadaniu ” i/lub ich rodzice / opiekunowie prawni składają formularz deklaracji uczestnictwa w zadaniu publicznym, w następujący sposób:

  • formularz umieszczony w zamkniętej kopercie dostarczają do siedziby Stowarzyszenia „Stacja Autyzm” (ul. Batorego 11/13, 99-300 Kutno,  zalecony wcześniejszy kontakt telefoniczny 786 917 642) lub
  • przesyłają wypełniony lub wypełniony i zeskanowany formularz na adres mailowy stowarzyszenie@stacjaautyzm.pl (oryginał przesłanego mailem formularza należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć).

Formularz deklaracji należy dostarczyć do dnia 28 września 2023 r. do godz. 1700.

Deklarację uczestnictwa w zadaniu publicznym „Stacja Autyzm kulturalnie” oraz REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO  „”STACJA AUTYZM’ KULTURALNIE” można pozyskać z strony internetowej https://stacjaautyzm.pl lub otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia.

Wszelkie inne informacje dotyczące zadania publicznego można uzyskać dzwoniąc na numer 786 917 642.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż złożona przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem „Jestem społeczny bo się komunikuję” znalazła się na liście  projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Skip to content