Herb Powiaty Kutnowskiego

W sobotę 4.06.2022r. w parku miejskim w Krośniewicach uczestnicy projektu wraz z opiekunami i rodzicami, tropili historyczne ślady w trakcie zabawy w podchody. Na uczestników czekały ukryte tajemnicze zadania, których rozwiązania przywołały historyczne miejsca, postacie i zdarzenia. Dobór i charakter gry terenowej pozwalał na aktywne włączanie się osób z niepełnosprawnością, którzy samodzielnie lub przy wsparciu rozwiązywali kolejne plenerowe zagadki. Parkowe aleje i polany stały się miejscem wspólnej, integracyjnej zabawy zakończonej grillem i świętowaniem. Uczestnicy zadania otrzymali od Stowarzyszenia „Stacja Autyzm” pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Panią Burmistrz Katarzynę Erdman. Specjalne podziękowania za pomoc przy organizacji spotkania skierowano do dyrekcji oraz grona nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, Pani Burmistrz, ks. Tomasza Jackowskiego, pracowników  Muzeum im. J.Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach oraz dyrekcji Gminnego Centrum Kultury  Sportu i Rekreacji.

Zdjęcia pochodzą ze źródeł własnych oraz z FOTO BM STUDIO w Kutnie.

Zadanie „Historyczne tropy” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.7.2022 zawartą w dniu 22 kwietnia 2022r.

Skip to content