Nasze Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców mających wspólny cel. Przez wiele lat sami borykaliśmy się ze swoimi problemami, poszukiwaliśmy pomocy dla naszych dzieci. W końcu postanowiliśmy połączyć Nasze siły…

Wszystko zaczęło się w 2019 roku od organizowania Mszy Świętych dla naszych dzieci. Z pomocą przyszli nam kutnowscy Pallotyni, którzy wspierają nas do dnia dzisiejszego. Są msze, spotkania i rozmowy o bieżących trudnościach, ale też o przyszłości Naszych dzieci. Z troski o ich szeroko rozumiane JUTRO zrodziło się pragnienie, by stworzyć warunki do rozwoju i godnej egzystencji osób z niepełnosprawnością, w szczególności ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną. Pragniemy mieć swój czynny udział w edukacji społeczeństwa, w którym jest miejsce dla niepełnosprawnych.

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Katarzyna Augustynowicz – Prezes Zarządu
  • Kinga Pawłowska-Tarka – Zastępca Prezesa Zarządu
  • Ewa Lewandowska – Członek Zarządu

Do kontaktu z nami można wykorzystać telefon, a także e-mail.

Skip to content