„”Stacja Autyzm” kulturalnie”

Zadanie „”Stacja Autyzm” kulturalnie” obejmuje zorganizowanie spotkań z kulturą dla dorosłych osób z niepełnosprawnością zamieszkujących lokalną społeczność. Bezpośrednimi odbiorcami zadania są dorosłe osoby z niepełnosprawnością (minimum 12 osób) – osoby o szczególnych potrzebach ze szczególnym wskazaniem na osoby w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które maja złożone problemy komunikacyjne. W ramach zadania […]

„Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, w dniu 23 maja 2023 r. pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a Stowarzyszeniem „Stacja Autyzm” z podpisana została Umowa nr 20/II/2023 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Jestem […]

„Jestem społeczny bo się komunikuję”

Celem zadania jest podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności  w zakresie komunikowania się przez osoby z niepełnosprawnością poprzez zastosowanie metod i narzędzi komunikacji wspomagającej i alternatywnej z jednoczesną edukacją i wsparciem terapeutycznym ich opiekunów. Zakres zadania to: przeprowadzenie treningów umiejętności komunikacyjnych i społecznych dla osób niepełnosprawnych w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które […]

Skip to content