Zadanie „”Stacja Autyzm” kulturalnie” obejmuje zorganizowanie spotkań z kulturą dla dorosłych osób z niepełnosprawnością zamieszkujących lokalną społeczność.

Bezpośrednimi odbiorcami zadania są dorosłe osoby z niepełnosprawnością (minimum 12 osób)
– osoby o szczególnych potrzebach ze szczególnym wskazaniem na osoby w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które maja złożone problemy komunikacyjne.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone:

  • zajęcia przygotowujące, mające na celu przygotowanie osób z niepełnosprawnością do jak najpełniejszego odbioru wydarzeń kulturalnych, w których będą uczestniczyli. Uczestnicy poznają elementy różnorodności kulturowej oraz działań artystycznych (malarstwo, rzeźba), poznają lokalną ofertę kulturalną,
  • zajęcia w przestrzeni publicznej: udział w wystawie plastycznej obrazów lokalnego twórcy, zorganizowanej przez Kutnowski Dom Kultury,
  • zajęcia w przestrzeni publicznej: zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Kutnie (stała ekspozycja rzeźby, Pałacu Saskiego, inne ekspozycje).

Realizacja zadania ma na celu wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością w dostępie do kultury.

Wartość zadania: 9 484,00 zł, wartość dofinansowania: 6 960,00 zł.
Zakończenie realizacji zadania: 31 październik 2023 r.

Skip to content