„Stacja Autyzm” – kultura dostępna – podsumowanie zadania

Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” w październiku realizowało zadanie „”Stacja Autyzm” kulturalnie”. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023. w kwocie 6 960,00 zł. Brały w nim udział osoby z niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które włączyły się […]

Zaproszenie do uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w zajęciach organizowanych w ramach zadania publicznego „”Stacja Autyzm” kulturalnie”

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do uczestnictwa w realizowanym przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zadaniu publicznym pod tytułem „”Stacja Autyzm” kulturalnie”, mającym na celu wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością w dostępie do kultury. W ramach zadania zostaną zorganizowane: cztery zajęcia przygotowujące dla każdej grupy (każde trwające 1,5 godziny), zajęcia w przestrzeni publicznej: udział w wystawie […]

Skip to content