Relacja z realizacji zadania „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny”

Zadanie publiczne „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” jest przedsięwzięciem dwuletnim. O działaniach zrealizowanych w 2023 roku informowaliśmy w grudniu (https://stacjaautyzm.pl/jestem-spoleczny-bo-sie-komunikuje-relacja-z-realizacji-zadania/). W roku 2024 kontynuujemy jego realizację. Zadanie „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” dofinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich […]

Relacja z realizacji zadania „”Stacja Autyzm” aktywnie”

Relacja z realizacji zadania „”Stacja Autyzm” aktywnie”   Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zrealizowało pierwszą – wiosenną część zajęć w ramach zadania pod nazwą „”Stacja Autyzm” aktywnie” finansowanego z Budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w ramach Wojewódzkiego Programu pn. „Moce nadŁódzkie”. W aktywnościach sportowych pod czujnym okiem trenera i opiekunów wzięło udział ponad 30 osób – mieszkańców Województwa […]

Zaproszenie do udziału w zajęciach w ramach zadania „”Stacja Autyzm” aktywnie”

Jest nam niezmiernie miło zaprosić osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziców, opiekunów, rodzeństwo do uczestnictwa w zajęciach  w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zadania publicznego pod tytułem „”Stacja Autyzm” aktywnie”   W zajęciach mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodzice/opiekunowie/rodzeństwo zamieszkujące teren Województwa Łódzkiego. (Rodzice, opiekunowie i rodzeństwo osób z niepełnosprawnością czyli […]

Zaproszenie do uczestnictwa w warsztatach dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością orgazniowanych w ramach zadania publicznego „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” – Działanie 3: Szkoła dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością – warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do uczestnictwa w realizowanym przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zadaniu publicznym pod tytułem „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny”. Oferujemy Państwu udział w zajęciach w ramach – Działania 3:Szkoła dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością – warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze. Zajęcia te to cykl pięciu spotkań oraz […]

„Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” – relacja z realizacji zadania

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” właśnie kończy realizację zadania „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” skierowanego do osób z niepełnosprawnością oraz ich rodziców i opiekunów. To zadanie jest kontynuacją zadania „Jestem społeczny bo się komunikuję” zrealizowanego w roku 2022 przez nasze Stowarzyszenie. Oba te zadania miały na celu podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności […]

„Stacja Autyzm” – kultura dostępna – podsumowanie zadania

Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” w październiku realizowało zadanie „”Stacja Autyzm” kulturalnie”. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023. w kwocie 6 960,00 zł. Brały w nim udział osoby z niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które włączyły się […]

Relacja z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością”

„”Stacja Autyzm” sportowo”   Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zakończyło realizację zajęć w ramach kolejnego zadania pod nazwą „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego. W zajęciach sportowych pod czujnym okiem trenera i opiekunów systematycznie brało udział ponad 20 osób – mieszkańców Powiatu Kutnowskiego. W malowniczym plenerze […]

Zaproszenie do uczestnictwa osoby z niepełnosprawnością oraz jej rodziców/opiekunów w zajęciach organizowanych w ramach zadania publicznego „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” – Działanie 1: przeprowadzenie treningu umiejętności komunikacyjnych i społecznych

Uprzejmie informujemy, iż zapraszamy do grupy A – dzieci (osoby z niepełnosprawnością od 8 do 13 roku życia) jednego uczestnika zajęć treningu umiejętności komunikacyjnych i społecznych w ramach zadania pod tytułem „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny”. Zajęcia te  to cykl zajęć składający się z: zajęć przygotowujących zwanych również przygotowawczymi (ćwiczenie i uczenie […]

Skip to content