Zadanie „Historyczne tropy II”

Zadanie „Historyczne tropy II” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.5.2023 zawartą 30 marca 2023r. Bezpośrednimi efektami realizacji zadania „Historyczne tropy II” są: przeprowadzenie 3 gier terenowych o tematyce związanej lokalnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi, przeprowadzenie  6 godzin warsztatów o tematyce edukacyjnej (historycznej i pedagogicznej), utworzenie […]

Zadanie „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością”

Zadanie „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.3.2023 zawartą w 30 marca 2023r. Zadanie pn. „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością” polegać będzie na zorganizowaniu takich zajęć dla około 24 […]

„Historyczne tropy”

Zadanie „Historyczne tropy” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.7.2022 zawartą w dniu 22 kwietnia 2022r.

Skip to content