Rekrutacja rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością do zajęć organizowanych w ramach zadania publicznego „Jestem społeczny bo się komunikuję”

Jest nam niezmiernie miło zaprosić rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością do uczestnictwa w realizowanym przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zadaniu publicznym pod tytułem „Jestem społeczny bo się komunikuję”. Oferujemy Państwu udział w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych i edukacyjnych, mających na celu wsparcie rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością, w zakresie ich dobrostanu psychicznego oraz wyjaśnienie znaczenia komunikacji (nie […]

„Jestem społeczny bo się komunikuję”

Celem zadania jest podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności  w zakresie komunikowania się przez osoby z niepełnosprawnością poprzez zastosowanie metod i narzędzi komunikacji wspomagającej i alternatywnej z jednoczesną edukacją i wsparciem terapeutycznym ich opiekunów. Zakres zadania to: przeprowadzenie treningów umiejętności komunikacyjnych i społecznych dla osób niepełnosprawnych w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które […]