Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do uczestnictwa w realizowanym przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zadaniu publicznym pod tytułem „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny”.

Oferujemy Państwu udział w zajęciach w ramach – Działania 2: „AAC-owy niezbędnik” – warsztaty z metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Zajęcia te to cykl trzech spotkań dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością:

 1. Wykład „AAC – założenia i podstawy”. Poruszane tematy min.:
  – fakty i mity o AAC,
  – o „mocy” komunikacji,
  – dziecko jako użytkownik AAC – rodzic jako partner komunikacyjny,
  – model aktywny w komunikacji.
 1. Warsztat „Paszport komunikacyjny dla mojego dziecka” Paszport komunikacyjny – to osobiste narzędzie osoby mającej złożone problemy w porozumiewaniu się. Paszport zawiera najważniejsze informacje o osobie, która jest jego właścicielem. Jego preferencje, potrzeby ważne informacje niezbędne dla partnerów komunikacyjnych. Bariera komunikacyjna jest łatwiejsza do pokonania, jeśli osoba z trudnościami w porozumiewaniu się może w zwięzły i czytelny sposób nowo napotkanym osobom przekazać wiele podstawowych informacji o sobie i sposobie komunikowania się.
 2. Warsztat: „Wykonywanie pomocy AAC” Na zajęciach rodzice i opiekunowie pod okiem terapeuty wykonywać będą:
  – piktogramy,
  – plany aktywności,
  – tablice kontekstowe
  – tablice pierwszych potrzeb.

Po indywidualnych konsultacjach terapeuta przygotuje niezbędny słownik (określi piktogramy, które wielkością i rodzajem komunikatu dostosowane będą do potrzeb dziecka uczestnika).

Ilość godzin: 10 (8 godzin warsztatowych i 2 godziny konsultacji indywidualnych), trzy spotkania.
Zajęcia przeprowadzone będą przez specjalistę AAC.
Zajęcia odbywać się będą w weekendy, w miesiącach wrzesień i październik,  na terenie miasta Kutna lub w jego najbliższej okolicy. Zajęcia odbywać się będą w grupie liczącej minimum 12 osób.

Warunkiem przystąpienia do zadania będzie złożenie formularza „Deklaracji uczestnictwa w zadaniu”. Pierwszym zastosowanym kryterium będzie kolejność zgłoszeń, drugim kryterium będzie bycie rodzicem, opiekunem osoby z niepełnosprawnością, która posiada złożone problemy komunikacyjne (nie porozumiewa się werbalnie lub mimo, że potrafi mówić to nie potrafi zakomunikować o swoich potrzebach i o swoim stanie). Kryterium weryfikowane będzie za pomocą rozmowy, wywiadu prowadzonego przez specjalistę AAC udokumentowanego w postaci wypełnionego kwestionariusza kompetencji komunikacyjnych.

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w zadaniu składają formularz deklaracji uczestnictwa w zadaniu publicznym, w następujący sposób:
– formularz umieszczony w zamkniętej kopercie dostarczają do siedziby Stowarzyszenia „Stacja Autyzm” (ul. Batorego 11/13, 99-300 Kutno,- zalecony wcześniejszy kontakt telefoniczny 786 917 642) lub
– przesyłają wypełniony lub wypełniony i zeskanowany formularz na adres mailowy stowarzyszenie@stacjaautyzm.pl (oryginał przesłanego mailem formularza należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć).

Formularz deklaracji należy dostarczyć do dnia 4 września 2023 r. do godz. 1900.

Deklarację uczestnictwa w zadaniu publicznym „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” oraz „REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA RODZICÓW/OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W WARSZTATACH „AAC-owy NIEZBĘDNIK” ORGANIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO „JESTEM SPOŁECZNY, BO SIĘ KOMUNIKUJĘ I JESTEM AKTYWNY”– Działanie 2: „AAC-owy niezbędnik” – warsztaty z metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej” można pozyskać z strony internetowej https://stacjaautyzm.pl lub otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia.

Wszelkie inne informacje dotyczące zadania publicznego można uzyskać dzwoniąc na numer 786 917 642.

 Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia „Stacja Autyzm”

Zadanie publiczne „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Skip to content