Zaproszenie do uczestnictwa w warsztatach dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością orgazniowanych w ramach zadania publicznego „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” – Działanie 3: Szkoła dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością – warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do uczestnictwa w realizowanym przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zadaniu publicznym pod tytułem „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny”. Oferujemy Państwu udział w zajęciach w ramach – Działania 3:Szkoła dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością – warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze. Zajęcia te to cykl pięciu spotkań oraz […]

„Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” – relacja z realizacji zadania

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” właśnie kończy realizację zadania „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” skierowanego do osób z niepełnosprawnością oraz ich rodziców i opiekunów. To zadanie jest kontynuacją zadania „Jestem społeczny bo się komunikuję” zrealizowanego w roku 2022 przez nasze Stowarzyszenie. Oba te zadania miały na celu podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności […]

Zaproszenie do uczestnictwa osoby z niepełnosprawnością oraz jej rodziców/opiekunów w zajęciach organizowanych w ramach zadania publicznego „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny” – Działanie 1: przeprowadzenie treningu umiejętności komunikacyjnych i społecznych

Uprzejmie informujemy, iż zapraszamy do grupy A – dzieci (osoby z niepełnosprawnością od 8 do 13 roku życia) jednego uczestnika zajęć treningu umiejętności komunikacyjnych i społecznych w ramach zadania pod tytułem „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny”. Zajęcia te  to cykl zajęć składający się z: zajęć przygotowujących zwanych również przygotowawczymi (ćwiczenie i uczenie […]

Zaproszenie do uczestnictwa dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością w warsztatach „AAC-owy niezbędnik” organizowanych w ramach zadania publicznego „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny”. Działanie 2. „AAC-owy niezbędnik” – warsztaty z metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do uczestnictwa w realizowanym przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zadaniu publicznym pod tytułem „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny”. Oferujemy Państwu udział w zajęciach w ramach – Działania 2: „AAC-owy niezbędnik” – warsztaty z metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Zajęcia te to cykl trzech spotkań dla rodziców i […]

Zaproszenie do uczestnictwa osób z niepełnosprawnością oraz ich rodziców/opiekunów w zajęciach organizowancyh w ramach zadania publicznego „Jestem społeczny bo się komunikuję i jestem aktywny”. Działanie 1: Przeprowadzenie treningu umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do uczestnictwa w realizowanym przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zadaniu publicznym pod tytułem „Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny”. Oferujemy Państwu udział w zajęciach w ramach – Działania 1: Przeprowadzenie treningu umiejętności komunikacyjnych i społecznych Zajęcia te  to cykl zajęć składający się z: zajęć przygotowujących zwanych również przygotowawczymi […]

Skip to content