„”Stacja Autyzm” kulturalnie”

Zadanie „”Stacja Autyzm” kulturalnie” obejmuje zorganizowanie spotkań z kulturą dla dorosłych osób z niepełnosprawnością zamieszkujących lokalną społeczność. Bezpośrednimi odbiorcami zadania są dorosłe osoby z niepełnosprawnością (minimum 12 osób) – osoby o szczególnych potrzebach ze szczególnym wskazaniem na osoby w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które maja złożone problemy komunikacyjne. W ramach zadania […]

„Jestem społeczny, bo się komunikuję i jestem aktywny”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, w dniu 23 maja 2023 r. pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a Stowarzyszeniem „Stacja Autyzm” z podpisana została Umowa nr 20/II/2023 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Jestem […]

Zadanie „Historyczne tropy II”

Zadanie „Historyczne tropy II” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.5.2023 zawartą 30 marca 2023r. Bezpośrednimi efektami realizacji zadania „Historyczne tropy II” są: przeprowadzenie 3 gier terenowych o tematyce związanej lokalnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi, przeprowadzenie  6 godzin warsztatów o tematyce edukacyjnej (historycznej i pedagogicznej), utworzenie […]

Zadanie „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością”

Zadanie „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.3.2023 zawartą w 30 marca 2023r. Zadanie pn. „Organizacja cyklicznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu dla osób z niepełnosprawnością” polegać będzie na zorganizowaniu takich zajęć dla około 24 […]

„Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” – młoda organizacja rozwija się”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż złożony przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” wniosek pod tytułem „Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” – młoda organizacja rozwija się” w odpowiedzi na ogłoszony przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – MIKROGRANTY W ŁÓDZKIEM 2022r., Konkurs na wsparcie młodych organizacji, znalazł się na liście wniosków z dofinansowaniem. Wartość projektu: 5 000,00 […]

„Jestem społeczny bo się komunikuję”

Celem zadania jest podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności  w zakresie komunikowania się przez osoby z niepełnosprawnością poprzez zastosowanie metod i narzędzi komunikacji wspomagającej i alternatywnej z jednoczesną edukacją i wsparciem terapeutycznym ich opiekunów. Zakres zadania to: przeprowadzenie treningów umiejętności komunikacyjnych i społecznych dla osób niepełnosprawnych w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które […]

„Historyczne tropy”

Zadanie „Historyczne tropy” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.7.2022 zawartą w dniu 22 kwietnia 2022r.

Skip to content