Rekrutacja rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością do zajęć organizowanych w ramach zadania publicznego „Jestem społeczny bo się komunikuję”

Jest nam niezmiernie miło zaprosić rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością do uczestnictwa w realizowanym przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” zadaniu publicznym pod tytułem „Jestem społeczny bo się komunikuję”. Oferujemy Państwu udział w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych i edukacyjnych, mających na celu wsparcie rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością, w zakresie ich dobrostanu psychicznego oraz wyjaśnienie znaczenia komunikacji (nie […]

„Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” – młoda organizacja rozwija się”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż złożony przez Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” wniosek pod tytułem „Stowarzyszenie „Stacja Autyzm” – młoda organizacja rozwija się” w odpowiedzi na ogłoszony przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – MIKROGRANTY W ŁÓDZKIEM 2022r., Konkurs na wsparcie młodych organizacji, znalazł się na liście wniosków z dofinansowaniem. Wartość projektu: 5 000,00 […]

„Jestem społeczny bo się komunikuję”

Celem zadania jest podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności  w zakresie komunikowania się przez osoby z niepełnosprawnością poprzez zastosowanie metod i narzędzi komunikacji wspomagającej i alternatywnej z jednoczesną edukacją i wsparciem terapeutycznym ich opiekunów. Zakres zadania to: przeprowadzenie treningów umiejętności komunikacyjnych i społecznych dla osób niepełnosprawnych w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które […]

„Historyczne tropy”

Zadanie „Historyczne tropy” dofinansowane jest ze środków finansowych Powiatu Kutnowskiego zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego nr ES.526.7.2022 zawartą w dniu 22 kwietnia 2022r.